لمینیت

نمونه قبل و بعد لمینیت کامپوزیتی و روکش دندان

نمونه قبل و بعد لمینیت کامپوزیتی و روکش دندان

روکش دندان, لمینیت

نمونه قبل و بعد ایمپلنت و لمینیت

نمونه قبل و بعد ایمپلنت و لمینیت

ایمپلنت, لمینیت

نمونه قبل و بعد درمان دندانی با شکل نامناسب با استفاده از لمینیت سرامیکی

لمینیت

نمونه قبل و بعد جراحی بازسازی لثه، روکش و لمینیت کامپوزیت

نمونه قبل و بعد جراحی بازسازی لثه، روکش و لمینیت کامپوزیت

جراحی لثه, روکش دندان, لمینیت

نمونه قبل و بعد جراحی لثه، ایمپلنت، روکش، لمینیت

نمونه قبل و بعد جراحی لثه، ایمپلنت، روکش، لمینیت

ایمپلنت, جراحی لثه, درمان زیبایی دندان, لمینیت

نمونه قبل و بعد لمینیت سرامیکی فک بالا و پایین برای تصحیح شکل دندان‌ها

لمینیت

نمونه قبل و بعد ایمپلنت و لمینیت سرامیکی

ایمپلنت, لمینیت