برچسب - سیلانت

سیلانت دندان – روشی بسیار موثر برای مهار پوسیدگی دندان

سیلانت دندان – روشی بسیار موثر برای مهار پوسیدگی دندان

مراجعه به دندان‌پزشک باید تجربه خوشایندی باشد. این همان چیزی است که برای فرزندانمان می‌خواهیم: تجربه‌ای شاد در هر مراجعه به دکتر (آن هم دو بار در سال). هیچ‌چیز بدتر از پوسیدگی دندان نیست. پوسیدگی در دندان شیری به‌هیچ‌وجه خبر خوبی نیست امّا پوسیدگی در دندان دائمی نگران‌کننده‌تر است. در [...]